Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny “MICHAEL”
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa
tel: 22 861 02 78   |   biuro@michael.waw.pl
Oferta zajęć realizowanych w naszym Ośrodku

Projekt „Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia
dla dzieci i młodzieży ...” współfinansuje m.st. Warszawa