Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny “MICHAEL”
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa
tel: 22 861 02 78   |   biuro@michael.waw.pl
Oferta zajęć realizowanych w naszym Ośrodku

Ośrodek realizuje projekty pn.: „Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży
ich rodzin i opiekunów” oraz „Twórcze działania”