Ośrodek Wychowawczo – Profilaktyczny MICHAEL jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych, zagrożonych patologią i rodzin dotkniętych bezrobociem. Prowadzimy szereg sekcji zainteresowań oraz dzienne świetlice dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy otrzymują codziennie bezpłatny posiłek, mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych – edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, grach i zabawach, zajęciach sportowych i kulturalnych. Oferujemy naszym podopiecznym możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego.

Jak przekazać 1% podatku – instrukcja

Urząd Skarbowy sam wpłaci 1% Twojego podatku na konto wybranej przez Ciebie organizacji. Aby to uczynił, wystarczy na końcu formularza PIT, w rubrykę: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” wpisać numer KRS (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym) Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego MICHAEL czyli KRS: 0000325630. Dalej trzeba podać obliczoną kwotę 1% Twojego podatku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 1% od ciebie, to dla nas 100% wsparcia.

Podziękowania od Dyrektora Ośrodka za przekazany 1% w roku 2015.