Bezpłatne zajęcia w Ośrodku "Michael"

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael zaprasza dzieci i młodzież w wieku do 18 lat zamieszkałych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do udziału w programie „Ośrodek Michael – środowiskowa forma wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym”

Proponujemy udział w następujących zajęciach:
1) zajęcia świetlicowe dla dzieci ze szkoły podstawowej:
poniedziałek-piątek 13.00-19.00
2) zajęcia świetlicowe dla gimnazjalistów: poniedziałek-piątek 14.00-20.00
3) pomoc psychologiczna: wtorek, czwartek 12.00-20.00, środa 16.00-20.00
4) poradnictwo i konsultacje dla rodziców: poniedziałek-piątek 15.00-17.00
5) zajęcia muzyczne: poniedziałek-piątek 15.00-17.00
6) zajęcia na siłowni: poniedziałek, środa, piątek 18.30-21.30
7) zajęcia na ścianie wspinaczkowej:
poniedziałek, środa, piątek 17.00-21.00
8) zajęcia zapaśnicze: wtorek, czwartek, 15.00-17.00
9) zajęcia socjoterapeutyczne: czwartek 15.00-18.00
10) zajęcia terapii pedagogicznej: poniedziałek, środa 14.30-17.30
11) zajęcia logopedyczne: poniedziałek 14.00-17.00
12) zajęcia plastyczne: środa 15.30-17.00
13) zajęcia ceramiczne: poniedziałek 16.00-17.30
14) zajęcia z języka angielskiego: piątek 16.00-18.00
15) zajęcia z języka niemieckiego: wtorek 17.00-19.00

Pomoc psychologiczna i poradnictwo i konsultacje dla rodziców tylko dla uczestników pozostałych zajęć. Zapisy i informacje u prowadzących w godzinach zajęć oraz pod tel. 22 8610278 w godz. 9.00-17.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt współfinansuje:

139140

Copyright © Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL 2014

Autorzy szablonu strony: Joomla Templates