Głównym zadaniem naszym jest służyć Bogu w tych warunkach, w jakich nas postawił…
i tam, gdzie nas umieści i tak długo, jak się Jemu podoba.

Witamy!

Drodzy rodzice i opiekunowie, zapraszamy Wasze dzieci do świetlic Ośrodka Michael. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Pod okiem wykwalifikowanej kadry Wasze dzieci spokojnie, mądrze i bezpiecznie spędzą czas po zajęciach szkolnych. Zaopiekujemy się nimi i pomożemy w odrobieniu lekcji. Wasze dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach ruchowych, plastycznych, muzycznych oraz językowych. Program wychowawczy oparty jest u nas o wartości katolickie.

Zapewniamy opiekę w dni powszednie w godzinach 13.00 – 20.00. Pobyt w Świetlicach i na zajęciach jest bezpłatny.

Poza przedstawionymi poniżej aktywnościami dla dzieci i młodzieży, nasz Ośrodek proponuje także poradnictwo i konsultacje dla rodziców.