ŚRODA
w godz. 15.30 – 18.30


ikona_logopeda

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci pięknie mówiły. W osiągnieciu tego celu pomogą zajęcia z logopedą.

Podczas tych zajęć usprawniamy proces komunikacji pomiędzy dziećmi. Zajęcia prowadzone są dla młodzieży z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia opierają się na konkretnym, odpowiednio dobranym materiale językowym, który uwzględnia: wiek uczestnika, środowisko w którym on żyje, jego zainteresowania, osobiste przeżycia i doświadczenia, możliwość wykorzystania pojęć i zwrotów w komunikacji językowej. Ćwiczenia dobierane są w oparciu o:

  • poziom rozwoju mowy,
  • występujące nieprawidłowości artykulacyjne,
  • psychologiczną ocenę stanu intelektualnego, emocjonalnego i procesów pamięciowych i myślowych.