PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
w godz. 17.00 – 21.00


ikona_scianka

W sekcji ścianki wspinaczkowej propagujemy wspinaczkę sportową wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz akademickiej, jako formę aktywności ruchowej – mającej na celu atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu i rozwijanie cech psychofizycznych młodego człowieka.

Wspinaczka w naturalny sposób rozwija wszystkie cechy motoryczne młodego człowieka, jak również kształtuje jego psychikę, osobowość, charakter. Poprzez wzajemną asekurację młodzież uczy się odpowiedzialność za siebie jak i  za innego człowieka. Związani jedną liną pokonują swoje słabości, nawiązując przyjaźnie na wiele lat.

W ostatnich latach widać szybki wzrost zainteresowania wspinaczką wśród młodzieży a nawet dzieci. Wspinaczka stała się dla nich źródłem doznań, jakich nie są w stanie zapewnić tradycyjne formy aktywności ruchowej. W Polsce na przełomie ostatnich lat wybudowano przeszło 100 ścian wspinaczkowych. Także i nasz „Michael” dysponuje ścianą wspinaczkową jak również obiektami i salami które służą realizacji zaplanowanych zadań, programu wychowawczo-treningowego.

Uczymy między innymi:

  • podstawowych operacji sprzętowych wykorzystywanych we wspinaczce,
  • techniki odciągu, klinowania rąk oraz zapieraczki,
  • wspinaczki w rysach, kominach i terenie połogim bez stopni,
  • wspinaczki po drogach wspinaczkowych z małą ilością chwytów i stopni,
  • układanie bulderów wymagających strzałów, wysokich wstawień, dalekich ruchów.

Stosujemy podstawowe zasady treningu wspinaczkowego:

  • kształtowanie siły maksymalnej poprzez ćwiczenia bulderingowe,
  • rozwijanie wytrzymałości ogólnej (tlenowej) poprzez ćwiczenia na  łatwych obwodach wspinaczkowych (ciąg kilkunastu określonych wcześniej przechwytów),
  • kształtowanie wytrzymałości siłowej na krótkich obowodach.

Naszą radością są także wyjazdy w skały m.in. do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, oraz pikniki wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży i ich rodziców.