Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael prowadzi projekt z zakresu kultury pn. „Twórcze działania”. W ramach projektu odbywają się warsztaty pisania ikon i ceramiki. Pisanie ikon jest szczególny rodzaj malarstwa. Ideą warsztatów jest poznanie techniki tworzenia ikony i wykonanie samodzielnie przez każdego uczestnika ikon – dzieła sztuki. Jest to proces żmudny i długotrwały, wymagający od uczestników dużej cierpliwości i dokładności. Warsztaty składają się z następujących etapów tematycznych: rysunek martwej natury, portret, ćwiczenia malarskie, przygotowanie podobrazia: przygotowywanie deski; gruntowanie i szlifowanie podobrazia; nauka rysunku martwa natura, portret, rysunek węglem i miękkim ołówkiem; rysunek i przenoszenie ikony; złocenie ikony; malowanie ikony; werniksowanie. Zajęcia ikonograficzne mają szerokie walory edukacyjne. Uwrażliwiają uczestników na potrzebę rozwijania umiejętności społecznych, pracy w grupie oraz rozwijają ich pod względem sztuk plastycznych. Uczestnicy nabywają wrażliwość estetyczną. Warsztaty zapewniają solidne podstawy rysunkowe i malarskie: studium martwej natura, portret, rys. węglem, miękkim ołówkiem, wiedza z zakresu anatomii, światłocień, rysunek walorowy, malowanie różnymi rodzajami farb. W trakcie warsztatów odbywają się również prelekcje z zakresu historii sztuki prowadzone przez wieloletnich praktyków w pisaniu ikon i muzealnika. Organizujemy również wyjazdy tematyczne do muzeów i miejsc związanych z ikonami.

Warsztaty ceramiki obejmują wykłady, pokazy i instruktaż, oraz zajęcia praktyczne: projektowanie, ćwiczenia określonych technik ceramicznych (lepienie z masy plastycznej, odlewanie w formach gipsowych, malowanie podszkliwne, angobowanie, szkliwienie. Uczestnicy zapoznają się z całym procesem technologii ceramiki, począwszy od lepienia naczynia, toczenia na kole, poprzez zdobienie, szkliwienie i wypalanie w piecu ceramicznym. Uczymy umiejętności zaprojektowania i zaplanowania wykonania zadania, kontrolowania i korygowania wytworów własnej pracy, dopasowania wzorów do kształtu naczynia, zaprojektowania własnych wzorów, rozważnego, przemyślanego działania.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy, specjaliści w dziedzinie pisania ikon, malarstwa i ceramiki.

Nasze zajęcia dostarczają wiele radości – ludzie nawiązują nowe przyjaźnie i dzielą się swoim doświadczeniem życiowym. Stają się bardziej spokojni i z dystansem patrzą na sytuacje, w których się znajdują.

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego MICHAEL lub pod telefonem 22 8610278, 606922517.