PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
w godz. 15.00 – 17.00


ikona_muzyka

Zbuntowany młody człowiek często w głośnej muzyce wyraża swoją bezradność, bunt, złość, brak perspektyw na dobre życie, Proponowane przez nas zajęcia w studiu muzycznym pozwolą przejść pod bacznym okiem instruktora – wychowawcy ten istotny i silny w życiu młodego człowieka etap i przejść do konstruktywnego rozwoju – nauki praktycznych i teoretycznych zasad muzyki.

Wychowanie muzyczne wpływa na usprawnienie procesów poznawczych i myślowych, rozwija wrażliwość emocjonalną. Przeżycia muzyczne rozwijają uczucia, wzrasta emocjonalna akceptacja siebie i umiejętność przyjmowania postaw empatycznych. Muzyka daje możliwość wypowiedzenia swoich przeżyć w sposób indywidualny, nie narzucony przez nikogo. Muzyka stanowi istotną rolę w rozwoju. Jednym z zadań jakie może podejmować muzyka to równoważenie zagrożeń, jakie niesie człowiekowi współczesna cywilizacja. Sztuka ma niwelować jednostronność zawodowego ukierunkowania, przytłaczanie osobowości, modele życia konsumpcyjnego przez wpływ na wszechstronny rozwój osobowości, rozwinięcia uczuć i wyobraźni, uzmysłowienie wolności i godności, kształcić empatię. Poza kształceniem muzycznym uczestnicy nabywają dodatkowe umiejętności tj. praca w zespole, współdziałanie, uczą się odpowiedzialności i systematyczności.

Każdy rozumie, że sukces zespołu zależy od zaangażowania jednostki.

Indywidualne lekcje gry na instrumentach

  • Gitara
  • Gitara basowa
  • Perkusja
  • Instrumenty klawiszowe

Zajęcie grupowe/zespołowe:

  • Podstawy aranżacji
  • Zajęcia z improwizacji
  • Zajęcia z kompozycji
  • Zajęcia z kształcenia słuchu
  • Zajęcia zespołów instrumentalnych