PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
w godz. 13.00 – 19.00


ikona_swietlica_szp

Świetlica Michatka powstała z myślą o dzieciach i ich Rodzicach. Zrodziła się z potrzeby stworzenia miejsca wyjątkowego, przestrzeni do zabawy i mądrego rozwoju młodego człowieka. Z chęci, aby dzieci rozwijały się aktywnie, twórczo spędzały czas wśród rówieśników i korzystały z szerokiej oferty zajęć pozaszkolnych.

Dysponujemy jasnymi i przestronnymi salami. To właśnie u nas dzieci znajdą bezpieczeństwo, indywidualne podejście i rodzinną niemal atmosferę. Świetlica zapewni im zdobywanie nowych doświadczeń, rozwinie wyobraźnię i talenty. Organizujemy dzień odpowiednio dzieląc czas na zabawę, naukę i odpoczynek.

Prowadzimy zajęcia wychowawcze, komputerowe, bajkoterapię, gry i zabawy, zajęcia ruchowe, wyrównywanie braków edukacyjnych. Duży nacisk kładziemy się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie zadań, przygotowywanie do lekcji. Prowadzimy zajęcia profilaktyczne, udzielamy porad psychologiczno – pedagogicznych rodzicom.

W oratoryjnej pracy wychowawczej stosowane są trzy metody. Pierwsza z nich, to metoda uprzedzająca, polegająca na ciągłym przebywaniu z dziećmi, w tym samym na uprzedzaniu ich w dokonywaniu negatywnych wyborów. Wychowawcy w sposób partnerski towarzyszą dzieciom w ich życiowych problemach i ukierunkowują na pozytywne wartości. Drugą metodą jest metoda wzajemnej pedagogizacji Janusza Korczaka, która uczy wychowanków współodpowiedzialności za siebie uruchamiając u dziecka potrzebę czynienia dobra. Trzecią metodą jest wychowanie przez prace. Nasi podopieczni, przy pomocy wychowawców, dbają o ład i czystość w salach oratoryjnych, zmywają po posiłku, a także uczą się go przygotować. Nie ma tu żadnej zatrudnionej osoby, która pełniłaby w Oratorium funkcje gastronomiczne czy porządkowe.

Głównym celem pracy Oratorium jest wczesna profilaktyka poprzez gromadzenie dzieci i młodzieży pochodzących w większości z rodzin ubogich materialnie, jak i emocjonalnie poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego. Warto zaznaczyć, iż „Michatka” jest także miejscem, w którym w szczególności młodzież z rodzimego Ośrodka ma możliwość rozwijania swych talentów wychowawczych, kształtowania umiejętności zarządzania grupą, a także miejscem, gdzie może ona realizować swą potrzebę niesienia pomocy i opiekowania się młodszymi. Większość wolontariuszy pracujących w Oratorium, to jego wychowankowie, którzy swą pracę traktują jako możliwość wewnętrznego wzbogacenia i doskonalenia.

Kiedy skończy się już szkoła,
Wiedzę całą mam w paluszku,
W Oratorim chcę się bawić,
A tu burczy ciągle w brzuszku.

W naszej świetlicy dzieci codziennie mają możliwość spożycia ciepłego posiłku, który przygotowują wspólnie z opiekunami. Przez cały czas pobytu zapewniamy dzieciom ciepłe i zimne napoje oraz słodkie przekąski w rozsądnej ilości.